شوروم سنگ بهنگام

behengam showroom project 02

نمایشگاه دائمی سنگ بهنگام با هدف ارائه سنگ در کاربری های متفاوت و سهولت امر انتخاب سنگ برای مشتریان با استفاده از سنگ های گوناگون در ابعاد مختلف و بهره گیری از نورپردازی های موضعی و تجسم فضای واقعی کاربری های سنگ طراحی و اجرا گردیده است.

از نکات قابل توجه این پروژه استفاده از هوشمندسازی بمنظور ارائه و تاثیرگذاری بیشتر فضا بر روی بازدیدکنندگان می باشد.

ورود به گالری تصاویر اجرایی