غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

شوروم سنگ بهنگام

behengam showroom project 02

نمایشگاه دائمی سنگ بهنگام با هدف ارائه سنگ در کاربری های متفاوت و سهولت امر انتخاب سنگ برای مشتریان با استفاده از سنگ های گوناگون در ابعاد مختلف و بهره گیری از نورپردازی های موضعی و تجسم فضای واقعی کاربری های سنگ طراحی و اجرا گردیده است.

از نکات قابل توجه این پروژه استفاده از هوشمندسازی بمنظور ارائه و تاثیرگذاری بیشتر فضا بر روی بازدیدکنندگان می باشد.

ورود به گالری تصاویر اجرایی