غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

طراحی دیوارهای آشپزخانه یا استفاده از متریا مناسب در طراحی دیوارهای آشپزخانه از جمله آیتم هایی است که برای خانم های خوش سلیقه ایرانی ارزش دارد. طراحی دیوارهای آشپزخانه مخصوصا فضای مابین گاز و کابینت به علت جرم گیر بر اثر آشپزی، باید به گونه ای طراحی و از متریال هایی استفاده شود که ال کثیفی و چرک را خیلی بازتاب ندهند و بعد هم به راحتی تمیز شوند.
استفاده از سنگ های ساختمانی بصورت آنتیک در طراحی آشپزخانه البته بصورت صیقلی و صاف می تواند انتخاب مناسبی باشد زیرا هم در برابر دما و مواد شوینده مقاومت دارد و هم با انتخاب درست می توانیم علاوه بر زیبایی که در اثر بافت های طبیعی سنگ ساختمانی به آشپزخانه خود می دهیم، به دلیل جذب پایین آب و کثیفی سنگ های ساختمانی مناسب کار خودمان را برای نظافت کمتر و راحت تر کنیم.