غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

استفاده از شیرآلات مناسب در طراحی آشپزخانه زمانی دیده می شود که شما دستانتان کثیف و خمیری است و باید برای ادامه مراحل آشپزی دست خودتان را بشورید. در صورتی که از شیرآلات معمولی یا قدیمی استفاده کرده باشید تما زحمت شستن شیر هم به گردنتان می افتد، ولی اگر از شیر آب های دارای سنسور در طراحی آشپزخانه استفاده کنیم اول از همه زحمت خودمان را کم کرده ایم و بعد هم در هزینه و مصرف آب صرفه جویی کرده ایم.