غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

هنر طراحی در خانه های کوچک، خیلی به چشم خواهد آمد. بطور مثال، حذف فضاهای غیر ضروری و کاربردی کردن فضای کوچک آشپزخانه، در عین زیبایی، کار سختی در طراحی آشپزخانه است.
امروزه به دلیل کوچک شدن فضای خانه های، جداسازی برخی فضاهای خانه مختوم به لوازم دکوری می شود و دیگر از دیوایدرهای مابین آشپزخانه و محیط پذیرایی یا نشیمن اهالی خانه خبری نیست. در اینجاست که واژه طراحی آشپزخانه معنی پیدا می کند، زیرا زمانی که دیواری مابین فضای آشپزخانه و استراحت اعضا خانه نباشد بوی نامطبوع غذا در هنگام پخت و پز باعث ناراحتی اعضای خانه می شود. به همین دلیل در طراحی آشپزخانه منازل مسکونی باید به جاگذاری دقیق هود، گاز و فر و استفاده از هودهای مناسب دقت کنیم تا سمایلی از این دست باعث ناراحتی اعضای خانه نشود.
اشاره به اهمیت طراحی آشپزخانه های کوچک نباید ما را از اهمیت طراحی آشپزخانه های بزرگ و فرصتی که برای هنرنمایی طراحان وجود دارد غافل کند. در طراحی آشپزخانه های بزرگ فضا برای انتخاب محل قرار گیری لوازم بازتر است و طراحان می توانند با خیال راحت طراحی و جانمایی را انجام دهند اما باید در نظر داشته باشند که به مسایلی از جمله فاصله مناسب مابین فضاهای آشپزخانه، دسترسی سریع آشپز به لوازم و چیدمان همه لوازم آشپزخانه را در اولویت های اول طراحی قرار دهند.