غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

مهندس حسین جعفریان
سمت: مدیر عامل گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام
مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1380
فعالیت ها و سوابق کاری:
-  سرپرست اکیپ های اجرایی آرماتوربندی در پروژه احداث برج های مسکونی بهار 1و2.
- سرپرست اکیپ های اجرایی آرماتوربندی و قالب بندی در پروژه ساخت مجتمع شرکت تعاونی صنف تولیدکنندگان مصنوعات فلزی.
- سرپرست کارگاه ساختمان مرکز ده هزار شماره ای مخابرات.
- معاون فنی کارگاه 500 واحدی مجتمع کوثر در شهرک مهدیه اسلامشهر.
-  مسئول دفتر فنی پروژه اجرای اسکلت بتنی ساختمان مرکزی برج گاز.
-  ساخت و نظارت بر اجرای چندین پروژه ساختمانی از سال 1388 تا بحال.
-  سهام دار و مدیرعامل گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام.
-  سهام دار و مدیر آتلیه طراحی و معماری بهنگام.